Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Utworzenie na terenie miasta Zgierza Otwartych Stref Aktywności i Miejsc Integracji Społecznej w ramach: - zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-03-12 2020-04-06 12:45 2020-04-06 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-03-12 11:36 4255.54 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2020-03-25 09:55 258.97 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-03-12 11:36 970.51 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-03-12 11:36 1102.77 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-03-12 11:36 15190.07 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-03-12 11:36 5314.77 KB 
dokument Załącznik nr 3
2020-03-12 11:36 2432.58 KB 
dokument Załącznik nr 4
2020-03-12 11:36 2790.24 KB 
dokument Załącznik nr 5
2020-03-12 11:36 482.21 KB 
dokument Załącznik nr 6
2020-03-12 11:36 538.69 KB 
dokument Załącznik nr 7
2020-03-12 11:36 448.49 KB 
dokument Załącznik nr 8
2020-03-12 11:36 2491.12 KB 
dokument Formularz oferty
2020-03-12 11:36 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-03-12 11:36 56.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-03-12 11:36 43.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-03-12 11:36 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-03-12 11:36 59.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-03-12 11:36 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-03-12 11:36 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-03-12 11:36 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-03-12 11:36 186 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-03-18 09:56 329.4 KB 
dokument Pytania do SIWZ
2020-03-18 09:56 444.96 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ II
2020-03-19 10:38 457.65 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2020-03-25 09:55 561.01 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-05-06 13:44 427.03 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-04-06 14:10 425.39 KB 
Uwagi:1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę: 578.983,14 zł brutto. 2. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.