Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część IV: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej: Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza, w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-05-05 2020-05-21 12:45 2020-05-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-05-05 11:59 5120.16 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-05-05 11:59 970.37 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-05-05 11:59 931.46 KB 
dokument Załącznik nr 1 (PFU)
2020-05-05 11:59 41960.4 KB 
dokument Załącznik nr 1A i 1B (wytyczne konserwatorskie)
2020-05-05 11:59 4858.8 KB 
dokument Załącznik nr 2 cz. 1 (audyt UMZ)
2020-05-05 11:59 16540.08 KB 
dokument Załącznik nr 2 cz. 2 (audyt USC)
2020-05-05 11:59 18029.2 KB 
dokument Formularz oferty cz. 1
2020-05-05 11:59 93 KB 
dokument Formularz oferty cz. 2
2020-05-05 11:59 93.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-05-05 11:59 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-05-05 11:59 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-05-05 11:59 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-05-05 11:59 59 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-05-05 11:59 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. 1
2020-05-05 11:59 39.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. 2
2020-05-05 11:59 39.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. 1
2020-05-05 11:59 56 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. 2
2020-05-05 11:59 56 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-05-05 11:59 186 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty dot. cz. 1 i cz. 2
2020-06-23 10:46 285.9 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach cz. 1
2020-05-21 14:42 400.87 KB 
dokument Informacja o złożonych ofertach cz. 2
2020-05-21 14:42 390.64 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.