Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Jagiełły w Zgierzu na odcinku od ulicy Letniej do posesji nr 25 w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Jagiełły”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-01 2020-06-16 12:45 2020-06-16 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-06-01 13:23 2367.91 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-06-01 13:23 927.53 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-06-01 13:23 432.25 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-06-01 13:23 5104.55 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-06-01 13:23 1938.09 KB 
dokument Załącznik nr 3
2020-06-01 13:23 3080.87 KB 
dokument Załącznik nr 4
2020-06-01 13:23 61660.16 KB 
dokument Formularz oferty
2020-06-01 13:23 92 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-06-01 13:23 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-06-01 13:23 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-06-01 13:23 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-06-01 13:23 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-06-01 13:23 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-06-01 13:23 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-06-01 13:23 49.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-06-01 13:23 186.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-06-10 14:28 438.47 KB 
dokument Szczegółowa specyfikacja techniczna
2020-06-10 14:28 51.2 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-07-01 14:50 524.75 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-06-16 14:36 603.88 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.