Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II” – część I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-18 2020-07-03 12:45 2020-07-03 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-06-18 12:28 2746.15 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-06-18 12:28 927.35 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-06-18 12:28 747.37 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-06-18 12:28 9426.01 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2020-06-18 12:28 11584.14 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2020-06-18 12:28 14204.09 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2020-06-18 12:28 19270.93 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2020-06-18 12:28 12338.99 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2020-06-18 12:28 13330.19 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2020-06-18 12:28 14379.96 KB 
dokument Załącznik nr 8 do OPZ
2020-06-18 12:28 13312.95 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ
2020-06-18 12:28 14341.8 KB 
dokument Załącznik nr 10 do OPZ
2020-06-18 12:28 6858.25 KB 
dokument Załącznik nr 11 do OPZ
2020-06-18 12:28 11296.22 KB 
dokument Załącznik nr 12 do OPZ
2020-06-18 12:28 14484.86 KB 
dokument Załącznik nr 13 do OPZ
2020-06-18 12:28 15401.77 KB 
dokument Załącznik nr 14 do OPZ
2020-06-18 12:28 14646.92 KB 
dokument Załącznik nr 15 do OPZ
2020-06-18 12:28 13230.62 KB 
dokument Załącznik nr 16 do OPZ
2020-06-18 12:28 14766.97 KB 
dokument Załącznik nr 17 do OPZ
2020-06-18 12:28 11941.78 KB 
dokument Załącznik nr 18 do OPZ
2020-06-18 12:28 10441.07 KB 
dokument Załącznik nr 19 do OPZ
2020-06-18 12:28 3554.66 KB 
dokument Załącznik nr 20 do OPZ
2020-06-18 12:28 7845.65 KB 
dokument Załącznik nr 21 do OPZ
2020-06-18 12:28 4213.01 KB 
dokument Załącznik nr 22 do OPZ
2020-06-18 12:28 9090.34 KB 
dokument Załącznik nr 23 do OPZ
2020-06-18 12:28 13193.96 KB 
dokument Załącznik nr 24 do OPZ
2020-06-18 12:28 14690.52 KB 
dokument Załącznik nr 25 do OPZ
2020-06-18 12:28 1377.54 KB 
dokument Formularz oferty
2020-06-18 12:28 93.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-06-18 12:28 68.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-06-18 12:28 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-06-18 12:28 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-06-18 12:28 58.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-06-18 12:28 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-06-18 12:28 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-06-18 12:28 47.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-06-18 12:28 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-06-18 12:28 490.35 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-07-07 12:25 237.76 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-07-03 14:05 384.14 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.