Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do: 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-29 2020-07-14 12:45 2020-07-14 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-06-29 11:34 4000.39 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istornych warunków zamówienia
2020-06-29 11:34 943.02 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-06-29 11:34 755.55 KB 
dokument Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - PFU
2020-06-29 11:34 1364.27 KB 
dokument Załącznik nr 1 do PFU
2020-06-29 11:34 14484.4 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU
2020-06-29 11:34 208.7 KB 
dokument Załącznik nr 3 do PFU
2020-06-29 11:34 176.28 KB 
dokument Formularz oferty
2020-06-29 11:34 93 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-06-29 11:34 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-06-29 11:34 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-06-29 11:34 88 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-06-29 11:34 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-06-29 11:34 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-06-29 11:34 59.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-06-29 11:34 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-06-29 11:34 487.49 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-07-08 14:15 468.67 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-07-29 09:32 391.29 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-07-14 15:05 583.98 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Małgorzata GarusJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.