Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap II: remont konserwatorski elewacji północnego skrzydła transeptu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-07-13 2020-07-28 12:45 2020-07-28 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-07-13 11:00 3334.49 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-07-13 11:00 927.95 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-07-13 11:00 415.13 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-07-13 11:00 744.4 KB 
dokument Załącznik nr 2a do OPZ
2020-07-13 11:00 1168.28 KB 
dokument Załącznik nr 2b do OPZ
2020-07-13 11:00 503.72 KB 
dokument Załącznik nr 3a do OPZ
2020-07-13 11:00 507.32 KB 
dokument Załącznik nr 3b do OPZ
2020-07-13 11:00 1401.55 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2020-07-13 11:00 285.13 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2020-07-13 11:00 162 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2020-07-13 11:00 40.5 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2020-07-13 11:00 7774.63 KB 
dokument Załącznik nr 8 do OPZ
2020-07-13 11:00 6852.09 KB 
dokument Formularz oferty
2020-07-13 11:00 90 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-07-13 11:00 44.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-07-13 11:00 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-07-13 11:00 59 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-07-13 11:00 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-07-13 11:00 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-07-13 11:00 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-07-13 11:00 47 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-07-13 11:00 481.44 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-08-06 14:16 220.2 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-07-28 13:56 252.09 KB 
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny w Zgierzu
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.