Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: poniżej 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W RAMACH ZADANIA „ODWODNIENIE OSIEDLA RUDUNKI W ZGIERZU".
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-08-25 2020-09-02 12:45 2020-09-02 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-08-25 14:17 3416.31 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-08-25 14:17 940.57 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-08-25 14:17 137.56 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-08-25 14:17 4475.31 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2020-08-25 14:17 6351.35 KB 
dokument Formularz oferty
2020-08-25 14:17 93.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-08-25 14:17 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-08-25 14:17 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-08-25 14:17 88 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-08-25 14:17 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-08-25 14:17 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-08-25 14:17 47.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-08-25 14:17 40 KB 
dokument Wzór umowy
2020-08-25 14:17 1699.81 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-09-04 12:38 267.35 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.