Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w ramach zadania „Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu”.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-09-09 2020-09-18 12:45 2020-09-18 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-09-09 13:15 3061.21 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-09-09 13:15 929.34 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-09-09 13:15 475.36 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-09-09 13:15 4475.31 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2020-09-09 13:15 546.54 KB 
dokument Formularz oferty
2020-09-09 13:15 93.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-09-09 13:15 56 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-09-09 13:15 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-09-09 13:15 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-09-09 13:15 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-09-09 13:15 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-09-09 13:15 47.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-09-09 13:15 39.5 KB 
dokument Wzór umowy
2020-09-09 13:15 1715.02 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-09-30 14:44 354.27 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-09-18 13:47 385.03 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.