Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, wraz z chodnikami, parkingami, placami, oraz ścieżkami rowerowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie zimowym - 2020/2021.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-09-28 2020-10-06 12:45 2020-10-06 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-09-28 13:50 3852.38 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-09-28 13:50 934.13 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-09-28 13:50 1326 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-09-28 13:50 23.17 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2020-09-28 13:50 51 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2020-09-28 13:50 185 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2020-09-28 13:50 16.12 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2020-09-28 13:50 29 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2020-09-28 13:50 58 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2020-09-28 13:50 11332.46 KB 
dokument Załącznik nr 8 do OPZ
2020-09-28 13:50 4257.13 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ
2020-09-28 13:50 102.5 KB 
dokument Formularz oferty
2020-09-28 13:50 95.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-09-28 13:50 73 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-09-28 13:50 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-09-28 13:50 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-09-28 13:50 58.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-09-28 13:50 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-09-28 13:50 59.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-09-28 13:50 40.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-09-28 13:50 37.5 KB 
dokument Wzór umowy
2020-09-28 13:50 1506.9 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-10-15 13:40 409.09 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-10-06 14:10 443.08 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.