Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-09-30 2020-10-19 12:45 2020-10-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-09-30 11:19 3090.37 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2020-10-14 11:00 253.67 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-09-30 11:19 940.04 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-09-30 11:19 462.48 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-09-30 11:19 5983.51 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2020-09-30 11:19 5791.92 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2020-09-30 11:19 321.45 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2020-09-30 11:19 230.14 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2020-09-30 11:19 859.96 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2020-09-30 11:19 791.29 KB 
dokument Formularz oferty
2020-09-30 11:19 93 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-09-30 11:19 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-09-30 11:19 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-09-30 11:19 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-09-30 11:19 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-09-30 11:19 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-09-30 11:19 48.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-09-30 11:19 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-09-30 11:19 487.35 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2020-10-14 11:00 728.04 KB 
dokument Przedmiar robót
2020-10-14 11:00 4235.48 KB 
dokument STWiORB
2020-10-14 11:00 369.59 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-11-04 09:15 378.33 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-10-19 14:02 420.04 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Małgorzata GarusJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.