Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-10-01 2020-10-20 12:45 2020-10-20 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-10-01 13:43 3214.02 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-10-01 13:43 939.96 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-10-01 13:43 582.99 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-10-01 13:43 6099.88 KB 
dokument Formularz oferty
2020-10-01 13:43 93 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-10-01 13:43 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-10-01 13:43 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-10-01 13:43 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-10-01 13:43 58 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-10-01 13:43 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-10-01 13:43 49.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-10-01 13:43 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-10-01 13:43 487.56 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-10-15 13:38 470.11 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-10-28 09:19 386.67 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-10-20 14:07 428.14 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Małgorzata GarusJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.