Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-11-12 2020-11-20 12:45 2020-11-20 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-11-12 10:30 2901.6 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-11-12 10:30 965.79 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-11-12 10:30 893.23 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-11-12 10:30 19.58 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-11-12 10:30 12.41 KB 
dokument Załącznik nr 3
2020-11-12 10:30 11.38 KB 
dokument Wzór naklejki nr 1
2020-11-12 10:30 569.98 KB 
dokument Wzór naklejki nr 2
2020-11-12 10:30 517.91 KB 
dokument Wzór naklejki nr 3
2020-11-12 10:30 561.34 KB 
dokument Wzór naklejki nr 4
2020-11-12 10:30 518.44 KB 
dokument Formularz oferty cz. I
2020-11-12 10:30 87 KB 
dokument Formularz oferty cz. II
2020-11-12 10:30 87 KB 
dokument Formularz oferty cz. III
2020-11-12 10:30 87 KB 
dokument Formularz cenowy cz. I
2020-11-12 10:30 38.5 KB 
dokument Formularz cenowy cz. II
2020-11-12 10:30 38.5 KB 
dokument Formularz cenowy cz. III
2020-11-12 10:30 37.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-11-12 10:30 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-11-12 10:30 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-11-12 10:30 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-11-12 10:30 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-11-12 10:30 58.5 KB 
dokument Wzór umowy cz. I
2020-11-12 10:30 681.57 KB 
dokument Wzór umowy cz. II
2020-11-12 10:30 693.46 KB 
dokument Wzór umowy cz. III
2020-11-12 10:30 658.26 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-11-25 09:38 255.93 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.