Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” oraz „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu – zamówienie powtórzone do zamówienia znak sprawy PŚ.271.28.2019”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-11-24 2020-12-07 12:45 2020-12-07 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-11-24 14:11 3672.04 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2020-12-02 13:32 421.59 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-11-24 14:11 938.88 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-11-24 14:11 675.08 KB 
dokument Załącznik 1 Tom I część 1z2
2020-11-24 14:11 15258.71 KB 
dokument Załącznik 1 Tom I część 2z2
2020-11-24 14:11 4120.91 KB 
dokument Załącznik 1 Tom II część 1z5
2020-11-24 14:11 17132.79 KB 
dokument Załącznik 1 Tom II część 2z5
2020-11-24 14:11 18690.67 KB 
dokument Załącznik 1 Tom II część 3z5
2020-11-24 14:11 17710.67 KB 
dokument Załącznik 1 Tom II część 4z5
2020-11-24 14:11 15734.77 KB 
dokument Załącznik 1 Tom II część 5z5
2020-11-24 14:11 16035.25 KB 
dokument Załącznik 2 część 1z2
2020-11-24 14:11 20319.39 KB 
dokument Załącznik 2 część 2z2
2020-11-24 14:11 10830.95 KB 
dokument Załącznik 3 Tom 1
2020-11-24 14:11 5204.07 KB 
dokument Załącznik 3 Tom II część 1z2
2020-11-24 14:11 13451.86 KB 
dokument Załącznik 3 Tom II część 2z2
2020-11-24 14:11 10664.34 KB 
dokument Załącznik 3 Tom III część 1z2
2020-11-24 14:11 18141.75 KB 
dokument Załącznik 3 Tom III część 2z2
2020-11-24 14:11 5014.16 KB 
dokument Załącznik 4 Tom I
2020-11-24 14:11 7867.64 KB 
dokument Załącznik 4 Tom II
2020-11-24 14:11 6266.54 KB 
dokument Załącznik 4 Tom III
2020-11-24 14:11 5025.21 KB 
dokument Załącznik 5
2020-11-24 14:11 4191.76 KB 
dokument Załącznik 6 Tom I
2020-11-24 14:11 4534.83 KB 
dokument Załącznik 6 Tom II część 1z2
2020-11-24 14:11 13964.79 KB 
dokument Załącznik 6 Tom II część 2z2
2020-11-24 14:11 23537.75 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2020-11-24 14:11 795.56 KB 
dokument Formularz oferty
2020-11-24 14:11 92 KB 
dokument Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
2020-11-24 14:11 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-11-24 14:11 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-11-24 14:11 59 KB 
dokument Wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2020-11-24 14:11 88 KB 
dokument Oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2020-11-24 14:11 59.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-11-24 14:11 40 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-11-24 14:11 83.5 KB 
dokument Wzór umowy
2020-11-24 14:11 1517.49 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-11-30 13:12 255.96 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2020-12-02 13:32 420.05 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe po zmianie
2020-12-02 13:32 41 KB 
dokument Zmiana treści SIWZ
2020-12-03 13:02 460.95 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-12-23 13:20 392.02 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-12-07 14:31 462.62 KB 
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zmiana treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 4. Zmiana treści SIWZ II
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.