Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku 2021
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-11 2020-12-21 12:45 2020-12-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-12-11 11:22 3649.43 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-12-11 11:22 965.26 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-11 11:22 590.68 KB 
dokument Formularz oferty cz. I
2020-12-11 11:22 87.5 KB 
dokument Formularz oferty cz. II
2020-12-11 11:22 87.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-12-11 11:22 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-12-11 11:22 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-12-11 11:22 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-12-11 11:22 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-12-11 11:22 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. I
2020-12-11 11:22 55 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. II
2020-12-11 11:22 55 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. I
2020-12-11 11:22 37.5 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. II
2020-12-11 11:22 37 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. I
2020-12-11 11:22 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. II
2020-12-11 11:22 41 KB 
dokument Wzór umowy cz. I
2020-12-11 11:22 1552.4 KB 
dokument Wzór umowy cz. II
2020-12-11 11:22 1538.38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty cz. I
2020-12-23 13:09 260.3 KB 
dokument Informacja o wyborze oferty cz. II
2020-12-23 13:09 378.62 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach - część 1
2020-12-21 14:44 231.54 KB 
dokument Informacja o złożonych ofertach - część 2
2020-12-21 14:44 380.12 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.