Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb remontu dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2021
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-21 2020-12-29 12:45 2020-12-29 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-12-21 10:45 2285.27 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-12-21 10:45 963.55 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-21 10:45 422.75 KB 
dokument Formularz oferty
2020-12-21 10:45 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-12-21 10:45 41.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-12-21 10:45 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-12-21 10:45 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-12-21 10:45 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-12-21 10:45 59 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-12-21 10:45 59 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-12-21 10:45 41 KB 
dokument Wzór umowy
2020-12-21 10:45 714.97 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2021-01-26 15:24 2138.14 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-12-29 14:09 608.72 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.