Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2021r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-30 2021-01-15 12:45 2021-01-15 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-12-30 09:56 3634 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-12-30 09:56 941.14 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-30 09:56 906.31 KB 
dokument Załącznik do OPZ - STWiORB
2020-12-30 09:56 698.33 KB 
dokument Formularz oferty
2020-12-30 09:56 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-12-30 09:56 41 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-12-30 09:56 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-12-30 09:56 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-12-30 09:56 59 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-12-30 09:56 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-12-30 09:56 59 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-12-30 09:56 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-12-30 09:56 47 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-12-30 09:56 48.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-12-30 09:56 488.38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2021-02-12 13:05 402.07 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2021-01-15 14:30 399.9 KB 
dokument Informacja o złożonych ofertach - informacja dotycząca grupy kapitałowej
2021-01-15 14:47 192.7 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.